Anunț selecție furnizor servicii de producție film dezvoltare economică zefiR

26.07.2017 Anunț selecție furnizor servicii de producție film dezvoltare economică zefiR

Fundația Terre des hommes Elveția (Tdh) caută un furnizor de servicii specializate (producție multimedia) pentru realizarea unui scurt film de documentare a poveștilor de succes generate de componenta de dezvoltare economică a proiectului zefiR, demarat în 2016 în județele Dolj, Olt și Gorj.

Filmul trebuie să prezinte, în aproximativ 20 de minute, poveștile de succes din cadrul proiectului și factorii care au determinat apariția acestora.

Pentru acest scop, filmul poate include (fără a fi limitat la): interviuri cu echipa de proiect, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale implicate, antreprenorii care au beneficiat de sprijin în cadrul proiectului și familiile acestora sau lucrători în cadrul afacerilor sprijinite; marturii; povestiri scurte; reconstituiri; fotografii; fond sonor adecvat.

Filmul va trebui să conțină elementele de identitate vizuală ale proiectului/ fundației și să fie subtitrat în limbile engleză și română.

Tdh asigură organizarea vizitelor în comunități pentru a facilita colectarea continuțului multimedia necesar elaborării filmului. Costurile deplasărilor în comunitățile din cadrul proiectului din județele Olt, Dolj și Gorj pentru filmări vor fi incluse în oferta de preț.

Termenul pentru prezentarea filmului în formă finală este de 31 ianuarie 2018. Calendarul realizării filmului, precum și scenariul acestuia vor fi realizate de comun acord între echipa de producție a filmului și Fundația Terre des hommes Elveția.

Prestatorii de servicii interesați de această oportunitate de colaborare sunt rugați să transmită o ofertă de preț până la termenul limită 31 iulie, împreună cu un scurt portofoliu multimedia/lista filmelor realizate până în prezent, iar în cazul în care există filme disponibile public online și adresa unde pot fi vizionate câteva dintre ele. De asemenea, se va atașa o prezentare a viziunii proprii pentru un astfel de film și o propunere tehnică privind realizarea acestuia. Ulterior, va exista un interviu față în față pentru a clarifica oferta trimisă și alte detalii relevante.

Pentru detalii/întrebari sau pentru a trimite oferta dumneavoastră, vă puteți adresa lui Radu Răcăreanu, manager componenta dezvoltare economică zefiR: radu.racareanu@tdh.ro | 072 333 1987.