Amărăștii de Jos

Amarastii de Jos 2Comuna este situată în partea de sud-est a județului Dolj, la graniță cu județul Olt și se află la o distanță de 65 km față de Craiova și 19,6 km față de orașul Dăbuleni, cea mai apropiată așezare urbană. Are în componență 3 sate: Amărăștii de Jos, Praporu, Ocolna. Din punct de vedere demografic, Amărăștii de Jos cuprinde 5520 locuitori, dintre care 1223 sunt de etnie romă (recensământ 2011). Comunitatea de romi este compactă, așezată în afara localității, dar ușor accesibilă datorită drumului județean care face legătura cu orașul Dăbuleni. Satul Ocolna, situat la 10 km de comuna Amărăștii de Jos, este compus din populație 100% de etnie romă. Romii din comunitate vorbesc atât limba rromani, cât și româna. Din punct de vedere al religiei, majoritatea sunt ortodocși și câțiva protestanți.

Educație: Principalele probleme percepute în domeniul educației se referă la spațiul insuficient la grădiniță, situația cadrelor didactice care fac naveta și nu cunosc foarte bine comunitatea, frecvența și transportul la liceu al elevilor. Cele mai slabe rezultate sunt obținute la examenul de bacalaureat; de aceea, nu există cazuri de copii romi înscriși la facultate. Cele mai mari probleme cu absenteismul sunt întâlnite tot la liceu, motivele invocate de cadrul didactic intervievat fiind frecvența redusă, probleme cu limba română și dezinteresul părinților. Nu se înregistrează cazuri de abandon școlar pentru că sunt copii sunt reșcolarizați.

Sănătate: În lipsa vreunei instituții medicale în comunitate, se asigură permanența de către cei 4 medici de familie în Amărăștii de Jos (la 10 km) iar urgențele sunt preluate de către ambulanță și duse la Dăbuleni (20 km). Au fost înregistrate cazuri de TBC (3-4), de hepatită (5-6) și de HIV (2-4). Principalele probleme în domeniul medical percepute de comunitate sunt lipsa unui punct medical în comunitate.

Locuire: Dintre cele 270 de locuințe din comunitatea de romi, 200 se află pe terenuri pentru care nu există titlu de proprietate. Numărul locuințelor supraaglomerate (mai mult de 2 persoane/cameră) este redus la 2-3 cazuri. Aproximativ 10-15 familii locuiesc în condiții foarte proaste.

Infrastructură: Probleme percepute în domeniul infrastructurii se referă la existența a 120 de gospodării fără curent și fără posibilitatea de racordare; în urma suspendării finanțării, alimentarea cu energie electrică se realizează prin intermediul unor sârme de balot. Drumurile sunt pietruite de la șosea până la satul vechi, biserica ortodoxă este începută de 5 ani, dar nu e finalizată.

În derularea cu succes a proiectului zefiR, ne bazăm pe relația pozitivă dintre primărie și comunitatea de romi (descrisă astfel de ambele părți) și pe liderii locali formali și nonformali ai comunității rome și nerome, motivați să se implice în dezvoltarea comunității lor. De asemenea, există cursuri de limba romani la școală și un cadru didactic care predă această materie.

Grădinița are experiențe anterioare în proiecte, cum ar fi „Fiecare Copil în Grădiniță”, aproximativ 170 de copii primind cupoane. În zonă există și un centru de formare profesională profesională creat în parteneriat cu Asociația Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor (CEPIR).

În plus, în strategia locală inițiative viitoare care vizează îmbunătățirea situației romilor, cum ar fi finalizarea extinderii rețelei de electificare, corp nou pentru grădiniță, refacere vegetație islaz comunal, pentru care există un buget local alocat. Recent s-a finalizat alimentarea cu apă potabilă a comunității rome și fost început proiectul de electrificare a comunității.

Copyright poză: realitatea.net