Caracal

CaracalMunicipiul Caracal se află în jumătatea sudică a județului Olt, la 48 km de Slatina, 46 km de Corabia și 37 km de Balș. Așezările din jurul orașului sunt exclusiv rurale. Populația este de 30954 locuitori dintre care 1229 romi autoidentificați (recensământ 2011), respectiv 4560 heteroidentificați (surse neoficiale).

În Municipiul Caracal există patru comunităţi de romi (Fânărie, Gară, zona Maceşului, zona Târgului) acestea sunt comunitatăţi dispersate și sunt situate în interiorul oraşului, mai puțin zona Măceșului și o parte din Fânărie.

Romii vorbesc atât româna, cât și romani, iar din punct de vedere al religiei, 85% s-au declarat ortodocși, iar aproximativ 15% adventiști.Romii fără acte de identitate reprezintă cazuri izolate, deoarece expertul rom din primărie îi sprijină să le obțină.

Educație

Elevii sunt deserviți de 4 școli: Școala Generală nr.1 Caracal, Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”-Caracal, Școala Generală nr. 3 și Colegiul Național „Ioniță Asan”. În ceea ce privește grădinițele, cea din comunitatea de romi Fânărie este construită de o fundație olandeză și sunt organizate două clase numai cu copii romi; grădinița este acreditată de Ministerul Educației, dar nu li se pot acorda subvenții pentru reabilitarea clădirii este proprietatea fundației. Mai există grădinița din incinta Liceului Tehnologic “Constantin Filipescu”-Caracal și Grădinița „Dumbrava Minunată”. A fost înființat un centru educațional în comunitate, a cărui activitate se axează pe sprijinirea școlară a copiilor aflați în dificultate și asigurarea zilnic unei mese. Sunt organizate cursuri de limba romani, predate de un cadru didactic de etnie romă.

Principalele probleme în domeniul educației sunt abandonul școlar determinat de situația economică precară a familiei, lipsa de interes a părinților pentru educația copiilor, dar și de migrația părinților în străinătate, copiii rămânând în grija rudelor. Nu există mediator școlar. Nivelul de educație al adulților din comunitatea de romi este scăzut, majoritatea având sub 7 clase absolvite, iar instituțiile de învățământ ar avea novoie de renovări și dotări corespunzătoare.

Sănătate

În orașul Caracal sunt mai multe unități medicale, iar cinci medici deservesc comunitatea de romi (din cei 300 de pacienți care îi revin unui medic, 150-200 sunt romi). Cele trei mediatoare sanitare au o activitate intensă. Numărul persoanelor neasigurate în comunitatea de romi este ridicat, de 2000-2500. De asemenea, la nivel local există un număr relativ mare de persoane cu handicap fizic (90) și mental (47). Medicii de familie care servesc comunitățile de romi întâmpină probleme cu etnicii romi doarece aceștia se transferă de la un medic la altul, sunt înregistrate cazuri de TBC, HIV și hepatită.

Locuire și infrastructură

În comunitate există 672 de locuințe, iar pentru 120 dintre acestea nu există acte de proprietate. Comunitatea are acces la rețeaua de electricitate, apă curentă și potabilă, servicii de salubrizare, rețeaua de alimentare cu gaz. Nu există posibilitatea de acces la transport local public/privat. În domeniul locativ, problemele vizează lipsa actelor de proprietate pe terenul unde își construiesc locuințele, supraglomerarea, condiții precare de locuit, lipsa utilităților, a igienei. În domeniul infrastucturii, cartierele de romi nu au access la toate facilităţile localităţii, iar  zonele sunt neasfaltate. 

Ca puncte importante pentru implementarea proiectului zefiR, remarcăm existența a trei mediatoare sanitare care sunt recunoscute de comunitate și o educatoare de etnie romă  în cadrul Grădiniței din comunitatea de romi Fânărie (în trecut  a fost expertul rom din Primărie),  apreciată pentru eforturile pe care le face pentru copiii de etnie romă.  În Fânărie, a fost înființată o grădiniță construită de o fundație olandeză, cu sprijinul educatoarei de etnie romă. A fost creat un centru educațional a cărui activitate se axează pe sprijinirea copiilor aflați în dificultate.