Grădinari

GradinariComuna Grădinari se află în nord-vestul județului Olt, la o distanță de 10 km de localitatea Drăgănești, jud. Vâlcea, la 25 km de Saltina și 35 km de Balș. Localitațile din componența comunei sunt: Grădinari-centru administrativ, Petculești, Runcu Mare și Satu Nou. Populația totală a comunei este de 2370 locuitori conform recensământului din 2011. După criteriul heteroidentificării, numărul romilor este de 1100, iar la recensământ s-au autoidentificat 564 persoane ca aparținând etniei rome.

Comunitatea de romi este dispersată în toată comuna Grădinari, iar singura comunitate mai compactă este cea de după Vale, unde sunt construite în jur de 20 de locuințe. În satele Petculești și Răcănei sunt mai puțini romi. În ceea ce privește specificul cultural al comunităților de romi, aceștia sunt ursari și rudari. Vorbesc atât româna, cât și romani.

Educație

Pe raza comunei Grădinari se află 2 școli: școala din satul Petculești cu clasele I-IV (100% elevi romi) și școala din Grădinari cu clasele I-VIII (80% elevi romi). Pentru preșcolari sunt 2 grădinițe: Grădinița din Petculești (100% elevi romi) și Grădinița din Grădinari (80% elevi romi). Din datele oficiale ale școlii, dintre cei 191 elevi ai claselor I-VIII, 151 elevi sunt de etnie romă. Începând cu 2008 comunitatea beneficiază de serviciile unui mediator școlar. De asemenea, elevilor le sunt oferite cursuri de limba romani predate de un cadru didactic de etnie romă. Principalele probleme se referă la lipsa unor modele de succes în comunitate, abandonul școlar determinat de lipsa mijloacelor financiare, îndrumarea copiilor către munca în agricultură în defavoarea școlii, asumarea de către fete a rolului de îngrijire a fraților mai mici, migrația părinților în străinătate. Închiderea unei școli pe fondul scăderii efectivului de elevi a determinat navetismul copiilor către școala din Grădinari. Nivelul de educație al adulților romi este foarte scăzut, peste 67% având sub 4 clase absolvite.

Sănătate

Comunitatea locală este deservită de un cabinet medical, unde activează un singur medic. Punctul medical cel mai apropiat se află la o distanță de 4-5 km față de comunitate, aparatura este veche, iar clădirea are nevoie de renovare. Numărul de pacienți care îi revin unui medic este foarte ridicat – 2200. De asemenea, în comunitate se regăsesc 700 de persoane neasigurate medical, care trebuie să plătească orice investigație medicală. Un număr mare de copii nu sunt vaccinați, iar cei născuți în străinătate nu sunt luați în evidență. Există un număr ridicat de persoane cu handicap fizic (25) și mental (15). Mediatoarea sanitară a renunțat la post din cauza nivelului mic de remunerație.

Locuire și infrastructură

În comunitatea de romi există 200 de locuințe, iar pentru 30 dintre acestea nu există acte de proprietate pe terenul construit. Drumurile de acces în comunitatea sunt asfaltate sau pietruite, iar cele din interior sunt pietruite. Există acces la rețeaua de electricitate, apă curentă și potabilă, servicii de salubrizare. Accesul la transport local public/privat nu se poate realiza. Problemele vizează lipsa actelor de proprietate pe terenul unde își construiesc locuințele, supraglomerarea (70% dintre locuințe), condiții precare de locuit (o treime dintre case), lipsa utilităților. De asemenea, familiile tinere nu au unde să își construiască locuințe, terenurile din aceasta zonă fiind retrocedate Bisericii Ortodoxe.

Antreprenoriat și dezvoltare comunitară

Există 2 întreprinderi familiale în comunitatea de romi. Se mai dorește înființarea unei întreprinderi care să proceseze produsele din agricultură.

Există în comunitate un expert pe problemele romilor, iar liderul local al romilor a devenit primar în 2012. Relația cu primăria este foarte bună, un reprezentant al romilor participă la ședințele consiliului local. Se colaborează cu Biroul Județean pentru Romi (BJR) prin participarea la ședintele Grupului de Lucru Mixt (GLM) al experților romi din APL, prin oferirea de sprijin la redactarea raportului trimestrial al activității BJR, prin realizarea diferitelor campanii în colaborare cu prefectura.

Nu sunt conflicte interetnice, se colaborează la muncile agricole, iar căsătoriile mixte sunt numeroase.

Copyright poză: www.scoli.didactic.ro