Negoi

Flialala-Dolj-3Comuna Negoi este situată în sudul județului Dolj, în lunca Dunării. Distanța față de Craiova este de 72 km. Cea mai apropiată așezare urbană, Băilești, se află la 21 km distanță. Populația are 2235 locuitori dintre care 911 romi autoidentificați (Recensământ 2011).

Comunitatea de romi din Negoi este mixtă, dar predomină rudarii sau cărămidarii în Satul Nou, iar în Satul Vechi („Craiovița”) mai există aproximativ 15 familii dispersate printre majoritari. Comunitatea este una compactă, așezată la marginea localității, la 2 km față de centru. Este ușor accesibilă fără bariere naturale sau construite.

Romii din comunitate vorbesc atât limba romani, cât și româna. Din punct de vedere confesional, sunt ortodocși (cărămizarii), pocăiți (câțiva rudari). În ceea ce privește specificul cultural al comunităților de romi, sunt rudari (foști lingurari) și cărămidari.

Educație

Comunitatea de romi are acces la Școala gimnazială Negoi, unde învață 244 de copii (127 în clasele I-IV și 117 în clasele V-VIII). Ponderea elevilor romi este de 70%, din totalul de 15 elevi pe clasă, doar doi-trei copii sunt români. Nu au existat situații de conflict pe teme etnice în școală. Copiii preșcolari au acces la o grădiniță, Grădinița Negoi, parte integrantă a școlii, unde învață aproximativ 60 de copii, dintre care 70 % sunt de etnie romă. Principalele probleme sunt distanța mare față de școală (2 km), problematică mai ales pentru copiii mici, iarna trebuie să meargă pe șosea, deoarece trotuarele nu sunt accesibile. În comunitate nu activează niciun mediator școlar. Principalele probleme percepute de autorități în domeniul educației sunt analfabetismul funcțional la adulți și imposibilitatea de a-și sprijini copiii în procesul educațional, lipsa părinților plecați în străinătate (Spania), iar atunci când aceștia își iau copiii, nu îi înscriu la școală. Când copiii rămân acasă, rudele îi preiau în îngrijire. Școala nu are autorizație sanitară de funcționare din cauza condițiilor improprii, iar biblioteca are nevoie de reparații (există un fond de carte de 4600 bucăți).

Sănătate

În comunitatea de romi există un dispensar și 2 cabinete medicale individuale, în care sunt angajați 2 medici și 2 asistente. Principalele probleme ale comunității de romi în domeniul medical, percepute de către cadrele medicale, sunt accesul redus la investigații paraclinice, dotări insuficiente și necesitatea unui mediator sanitar. În jur de 100 de romi din comunitate nu sunt asigurați. Comunitatea nu are bani și nu au acces la investigații și tratamente. Distanța între comunitatea de romi și cel mai apropiat punct medical este de 5 km, iar până la Băilești sunt 21 km.

Locuire

Majoritatea locuințelor romilor au condiții precare. Drumurile de acces în comunitatea de romi sunt asfaltate, iar cele din comunitate sunt fie pietruite fie din pământ. Comunitatea are acces la rețeaua de electricitate, apă potabilă și parțial canalizare. De asemenea, nu au acces la transport local public/privat.

Starea rețelei de alimentare cu electricitate reprezintă o reală problemă pentru că este foarte veche și provoacă întreruperi ale alimentării, drumurile.

Romii nu participă la cursuri de calificare din cauza migrației în străinătate. La nivel local există puține oportunități de angajare. Majoritatea locuințelor au condiții precare, unele fiind afectate și de inundațiile din zonă. Romii care merg în străinătate reușesc să își repare casele sau își construiesc altele.

Ca puncte importante pentru implementarea zefiR, în trecut a fost implementat un proiect în parteneriat cu Terre des hommes, care a oferit activități prin care au reușit să crească participarea școlară. Oamenii știu să facă și cărămidă, însă din lipsa pieței de desfacere nu mai produc. Există deschidere din partea primăriei pentru susținerea unor astfel de activități. Un centru educațional este în construcție și va lua forma unui centru de zi/unei grădiniță cu program prelungit/unui after school, în apropiere de școala care deservește cartierul de romi, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Mai există o inițiativă de a califica 28 de oameni de la nivelul localității în domeniul agricol, dar se pare că romii nu participă la acest program din cauza migrației în străinătate.