Piatra Olt

Piatra OltOrașul Piatra Olt este situat la 16 km de municipiul Slatina. Are o populație de 6299 locuitori dintre care 424 romi autoidentificați conform recensământului din 2011, respectiv 852 heteroidentificați (surse neoficiale).

În localitatea Piatra Olt există comunități de romi în Țigănie Piatra Olt și Țigănie Piatra Sat, Criva. Comunitatea de romi din Piatra Olt este una compactă, se desfășoară pe parcursul a 500 m, la marginea localității. Este accesibilă, casele sunt îngrijite, drumurile sunt bune, iar majoritatea copiilor merg la școală. În comunitatea din Piatra Sat, casele sunt degradate, neîngrijite și fără garduri, majoritatea sunt construite din caramidă arsă.

Educație

Există 2 școli care deservesc comunitățile de romi: Liceul Piatra Olt (Școala generală) (16% copii romi), Școala Generală Piatra Sat (11% copii romi). Copiii preșcolari au acces la 2 grădinițe în Piatra Olt (14% copii romi), respectiv Piatra Sat (8% copii romi). Începând cu 2008, în comunitate activează un mediator școlar și două cadre didactice de etnie romă (profesor limba romani și un profesor de educație fizică).

Principalele probleme în domeniul educației sunt abandonul școlar (determinat de sărăcie), nivelul de educație scăzut în rândul adulților, stima de sine scăzută, lipsa de interes a părinților pentru educație, nomadismul, migrația externă. Nivelul de instrucție școlară al adulților este scăzut, cei mai mulți având sub 8 clase absolvite.

În trecut, a existat o inițiativă a programului „Școala după școală„pentru 10 elevi din comunitate, însă mulți dintre aceștia nu au participat. De asemenea, în comunitate au existat 2 proiecte inițiate de ROM Grand, care au vizat refacerea actelor de identitate și sprijin pentru 50 de elevi din clasele primare la începutul anului școlar.

Sănătate

În localitate există 3 cabinete medicale și 3 medici, unui medic revenindu-i 910 pacienți, iar cea mai apropiată unitate medicală este la 800 m. Numărul persoanelor neasigurate din comunitatea de romi este destul de ridicat, ajungând la 312. De asemenea, 56 de persoane nu sunt înscriese la un medic de familie. Cadrele medicale semnalează ca probleme în cadrul comunității lipsa asigurărilor medicale, analfabetismul și lipsa igienei.

Locuire și infrastructură

Numărul de locuințe în comunitatea de romi este 187. În comunitatea de romi există curent electric, apă potabilă, apă curentă, canalizare și servicii de salubrizare. Transportul local public/privat nu deservește comunitatea. Drumurile sunt pietruite. Problemele vizează lipsa actelor de proprietate pe terenul unde își construiesc locuințele, supraglomerarea (o pondere de peste 70%), condiții precare de locuit și locuințe degradate (peste 50% dintre case), lipsa igienei și imposibilitatea de a-și renova casele în lipsa unor resurse financiare. Multe case nu sunt racordate la rețeaua de apă potabilă (au doar 2 robinete/pompe în comunitate). De asemenea, familiile tinere nu au unde să își construiască locuințe. În prezent, se încearcă introducerea sistemului de canalizare și reabilitare a drumurilor. 

Comunitatea de romi este activă în procesul de luare al deciziilor la nivel local. Există organizații formale sau informale active pe plan local. Se colaborează cu Biroul Județean pentru Romi și nu au existat și nu există tensiuni sau conflicte interetnice, însă colaborările între romi și neromi sunt puțin numeroase.

Copyright imagine: www.ziare.com