Târgu Cărbunești

Targu CarbunestiOrașul Târgu-Cărbunești este situat în partea de sud-est a judetului Gorj, la 25 km față de municipiul Târgu-Jiu. Populația are 8034 locuitori dintre care 558 romi autoidentificați conform recesământului din 2011, respectiv 824 heteroidentificați.

Comunitatea de romi de la nivelul orașului este dispersată în 3 cartiere. Unul este locuit de lăutari-în număr de aproximativ 10 familii, care nu emigrează, locuiesc în condiții precare și case mici. În cazul lor, nivelul de studii este ridicat. Celalalte cartiere sunt alcătuite din romi căldărari, tradiționali, care emigrează în număr mare, uneori împreună cu copiii lor. Nivelul de educație în rândul acestora este scăzut, mulți nu frecventează gimnaziul. Casele lor sunt construite recent, materiale de calitate, în stil occidental. Cărămidarii vorbesc limba romani, iar lăutarii româna.

Educație

Comunitatea de romii este deservită de Școala Generală „George Uscătescu”, (70% elevi romi) și Colegiul Național „Tudor Arghezi” (1 copil de etnie romă). Copiii preșcolari au acces la Grădinița cu program normal din Târgu-Cărbunești, Grădinița cu program normal Târgu- Cărbunești, Grădinița nr. 2 cu program prelungit (IAS) Târgu- Cărbunești.

Principalele probleme în domeniul educației sunt abandonul școlar determinat de căsătoriile timpurii, lipsa de interes a elevilor față de școală. Nu există mediator școlar, cursuri de limba romani. În comunitate nu există un centru educațional. Procentul persoanelor neșcolarizate este de 53%, iar dintre cei înscriși în clasele primare, foarte puțini continuă ciclul gimnazial. Nivelul de instrucție al membrilor comunității adulți este scăzut (80% au sub 8 clase absolvite), fiind și cazuri de analfabetism.

Sănătate

Comunitatea de romi este deservită de un spital, trei cabinete stomatologice, trei dispensare, un centru de permanență, aflate la o distanță de 3 km. Trei medici de familie activează în comunitate. Din totalul populației de etnie romă, 39 de persoane au probleme mai grave de sănătate, 20 de persoane au handicap fizic și 17 persoane handicap mintal. Principalele probleme ale comunității sunt lipsa asigurărilor medicale, a dotărilor, numărul mare de pacienți care îi revin unui medic.

Locuire și infrastructură

In localitate sunt 175 de locuințe, dintre care 73 sunt supraaglomerate, iar 98% dintre familii au acte de proprietate. Drumurile de acces în comunitatea de romi sunt asfaltate, iar cele din interior sunt pietruite. Au acces la rețeaua de curent electric, gaz, apă potabilă, apă curentă, canalizare și servicii de salubrizare, cu excepția câtorva străzi. Transportul local public/privat deservește comunitatea. Principale probleme sunt condițiile precare de locuit și supraaglomerarea prezente în unele locuințe, o parte din familii locuiesc in zone greu accesibile fără rețea de apă potabila, gaze și curent electric.

Ca puncte importante pentru derularea proiectului zefiR, avem existența unui expert pe problemele romilor, unui lider al comunității și a unei mediatoare sanitare, care susțin și apară interesele și drepturile comunității rome. Programul „Școala după școală” este derulat în localitate. De asemenea, există în strategia locală inițiative viitoare care vizează îmbunătățirea situației romilor și se referă la organizarea unei piețe second-hand, a zilelor orașului și sprijinirea unor activități de comerț. Comunitatea are un expert pe problemele romilor și niciun consilier local rom ales. Nu au existat și nu există tensiuni sau conflicte interetnice, însă colaborările între romi și neromi sunt puțin numeroase.

Copyright imagine: www.impactingorj.com