SASTIPEN – Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate

SIGLA SASTIPENPartener Asociat

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN are drept misiune promovarea dialogului social, participarea şi implicarea comunităţii în structurile de luare a deciziilor privind politicile publice adresate cetăţenilor romi şi neromi, prin îmbunătăţirea comunicării între structurile administrative ale autorităţilor şi comunităţi de la nivel local, naţional şi internaţional, precum şi sesizarea organelor competente, în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor omului, în legătură cu obiectivele asociaţiei. SASTIPEN are ca scop elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea de politici privind îmbunătăţirea situaţiei grupurilor dezavantajate, precum şi protecţia drepturilor omului bazată pe principiul non-discriminării şi egalităţii de şanse între cetăţeni. Viziunea organizației este o societate care acceptă diversitatea, unde oamenii sunt sănătoşi şi se sprijină unul pe celălalt. Toţi au acces egal la servicii integrate de calitate, conform nevoilor lor.

www.sastipen.ro.