Centrul Rromilor Amare Rromentza

Centrul Rromilor Amare Rromentza este o organizaţie neguvenamentală de tip asociaţie, non-profit, apolitică, persoană juridică de drept privat. Obiectivele noastre sunt să prevenim și să combatem toate formele de discriminare faţă de rromi; să protejăm drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi ale minorităţilor; să facilităm accesul rromilor la drepturile civile, economice, sociale, culturale şi politice; să susținem dezvoltarea economică a comunităţilor de rromi; să reconstruim sistemul instituţional specific, prin care să fie puse în aplicare strategii de afirmare individuală şi comunitară; să susținem afirmarea elitei rromilor, creatoare de modele referenţiale; să sprijinim reconstrucţia identitară şi creşterea stimei de sine a rromilor; să promovăm şi să susţinem o societate multiculturală şi dialogul intercultural; să promovăm politici publice în favoarea rromilor, inclusiv măsuri afirmative și să susținem dezvoltarea rromilor ca naţiune non-teritorială în context european. www.amarerromentza.org