Terre des hommes

Fundația Terre des hommes România – lider de consorțiu și coordonator proiect

Prezentă în România din 1992, Fundaţia Terre des hommes (Tdh) luptă de câţiva ani împotriva traficului şi exploatării copiilor vulnerabili din această ţară, concentrându-şi activităţile îndeosebi în favoarea copiilor potenţiali migranţi din cauze legate de sărăcie şi marginalizare. Pentru a putea ajunge la ei, intervenţiile directe în locurile lor de origine s-au dovedit eficiente, alături de un sprijin constant oferit sistemului de asistenţă socială din mediul rural.

www.tdh-childprotection.org; www.tdh.ch.