Detalii

Prin acest proiect, ne dorim să îmbunătățim accesul la educație și sănătate pentru peste 20.000 de persoane care trăiesc în mediul rural, din 12 comunități diferite, în trei județe din sud-vestul României: Olt, Dolj și Gorj. Persoanele vizate prin proiect aparțin unor grupuri vulnerabile, în special roma, cu precădere femei, tineri și copii.

zefiR se bazează pe o abordare integrată privind sănătatea și educația, ca arii prioritare de acțiune, alături de locuire – ca domeniu complementar, având la bază dezvoltarea comunitară ca abordare transversală. De-a lungul celor 46 de luni ale proiectului, beneficiarii și ceilalți membri din cele 12 comunități sunt implicați direct în toate etapele de implementare, pornind de la analiza nevoilor comunității și până la evaluarea impactului, cu participarea largă a tuturor factorilor interesați.

Ne propunem să construim comunități puternice și legături între roma și alte etnii, axându-se pe trei direcții de acțiune: îmbunătățirea accesului la servicii de educație, de sănătate și creșterea capacității de acțiune ale celor 12 comunități.

Astfel, zefiR nu este doar un nou proiect pentru roma, ci o schimbare de abordare prin care grupurile țintă din cele trei județe vor fi implicate direct în proces atât pentru a construi încredere în comunitate, cât și pentru a ne asigura ca soluțiile găsite sunt sustenabile pe termen lung. Intervenția în fiecare comunitate va fi, în primul rând, adaptată nevoilor reale identificate local, dar și intersectorială.

Până la finalul proiectului, avem în vedere ca:

  • 1180 de copii să acceseze mai ușor servicii educaționale de calitate la grădiniță și școala primară și să aibă condiții mai bune acasă pentru a-și face temele;
  • 3000 de copii cu vârste între 6 și 17 ani și 507 de femei însărcinate și mame care alăptează să acceseze mai ușor servicii de sănătate de calitate;
  • 12 comunități să beneficieze de o imagine mai bună la nivel local, regional și național, iar membrii lor să (re)dobândească stima de sine, capacitatea de a rezolva probleme și disponibilitatea pentru dialog intercultural.