Metode

Cea mai semnificativă schimbare

MSC (Most significant change) este o formă participativă de monitorizare și evaluare. Este participativă pentru că multe părți interesate ale proiectului sunt implicate atât în deciderea tipurilor de schimbări înregistrate, cât și în analizarea datelor colectate. Este o formă de monitorizare pentru că are loc de-a lungul ciclului programului furnizează informații care să ajute oamenii să-l gestioneze. Contribuie la evaluare pentru că furnizează date despre impact și efecte, care pot fi utilizate pentru a ajuta la evaluarea performanței programului ca întreg. Această metodologie presupune colectarea întâmplărilor despre cele mai semnificative schimbări (MSC), provenind de pe teren și selectarea sistematică a celor mai semnificative dintre aceste întâmplări, conform listei desemnate a părților interesate și a personalului. Părțile interesate și personalul desemnat sunt implicați inițial prin sondarea impactului proiectului. Odată ce schimbările au fost înregistrate, grupuri selectate de persoane se vor aduna, vor citi întâmplările cu voce tare și vor purta în mod regulat și discuții în profunzime despre valoarea acestor schimbări raportate. Toți vor preciza care cred ei că este cea mai semnificativă dintre toate.

Mișcare, Jocuri și Sport

Metodologia „Mișcare, Jocuri și Sport (MGS)” are ca scop dezvoltarea abilităților psihosociale ale copiilor. Această metodologie preconizează folosirea jocurilor și sporturilor ca bază pentru îmbunătățirea stării psihosociale a copiilor și dezvoltarea abilităților de viață, având ca scop evitarea competiției și excluderii și promovând cooperarea și integrarea în sporturi și jocuri, în timp ce consolidează puterea de recuperare a copiilor vulnerabili. Această metodologie, implementată în județul Dolj în ultimii 4 ani, a fost dezvoltată de către Terre de hommes. A fost acceptată de către guvernul României și acreditată de Autoriatea Națională pentru Calificări.