Numele proiectului

Incluziunea romilor este extrem de complexă și este una dintre cele mai grele probleme sociale cu care se confruntă România astăzi. Cu toate acestea, intervențiile sociale sunt de obicei fragmentate, verticale și pe termen scurt.  Acest proiect este un parteneriat fără precedent al ONG-urilor roma și non-roma, aducând împreună actori ai dezvoltării care excelează în ariile lor de expertiză, dar care altminteri ar fi lucrat separat. Pentru prima oară își vor uni forțele în zone geografice vizate, într-un mod coerent, bazat pe comunitate și integrat, cu o perspectivă de a aduce rezultate tangibile asupra incluziunii sociale a celor din categorii defavorizate. Partenerii din proiect au creat o metodologie colectivă, împărtășind o viziune comună. După cele 46 de luni ale proiectului, vor lăsa în urmă lideri/ membri capacitați (empowered), care împărtășesc aceeași viziune și care vor continua această muncă atât de necesară. Consorțiul nu va rezolva toate problemele cu care se confruntă comunitățile în care intervine proiectul în cele peste 40 de luni, dar toți partenerii se vor mișca în aceeași direcție și vor grăbi vântul schimbării.

Titlul proiectului, „zefiR”, simbolizează vântul care s-a născut din cenușa Europei cu decenii în urmă și care încă suflă și astăzi, deși discret, în aceeași direcție. În timp ce această briză lină se confruntă cu forțe opuse, de multe ori violente, ea tot continuă să înainteze implacabil – ne amintește de un zefir plăcut într-o după-amiază târzie de primăvară. Un balval de bun augur care bate de-a lungul văii Dunării, aducând semne bune. zefiR este un acronim în germană, dar cuvântul este cunoscut în rromani, română, engleză și franceză. Din perspectiva istoriei europene, mișcarea pleacă de la sclavie, samudaripen („uciderea tuturor”), asimilare forțată și pogromuri, către o situație în care Rroma sunt tot mai respectați, incluși, consultați, aleși și ascultați – avânt puterea de a acționa (empowered).

Acest proiect aparține unei mișcări istorice: vântul care începe de la z (lb. Ger. Zigeuner = țigan) și se termină cu r de la Rroma. Cu R mare.