Grants for projects implemented in Dolj county

13.10.2013 Grants for projects implemented in Dolj county

Fundația Terre des hommes activează ca ambasador al drepturilor copiilor în peste 30 de țări ale lumii implementând proiecte destinate îmbunătățirii condițiilor de viață pentru cei mai vulnerabili copii și militând activ pentru respectarea drepturilor fundamentale ale acestora.

La nivelul județului Dolj, Fundația Terre des hommes a sprijinit o serie de inițiative locale în conceperea și implementarea de programe la nivel de comunitate care să prevină se

pararea copilului de famila sa, abuzul, exploatarea, neglijarea sau traficarea copiilor și să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții copiilor care provin din familii și medii defavorizate socio-economic. Pe parcursul anului 2013, au fost deja accesate două runde de granturi care au asigurat finanțare pentru 25 de proiecte destinate organizării de activități de vară și activități de tip “Școală după Școală”. De activităţile derulate prin intermediul acestor proiecte de grant au beneficiat peste 650 de copii. Ne dorim ca această a treia rundă de granturi să le completeze pe cele anterioare şi să demonstreze suport comunitar pentru copiii provenind din familii dezavantajate.

Logo_TdH_neutral_cmyk_C_medium 2

Fundaţia Terre des hommes lansează cea de-a treia rundă de granturi ce vor asigura finanţarea de mini-proiecte pentru activităţi de sprijin comunitar adresate comunităţilor din judeţul Dolj. Această iniţiativă vizează mobilizarea comunitară şi stimularea proiectelor locale pentru sprijinirea copiilor expuşi diverselor situaţii de risc, implicându-i în activităţi de promovare a drepturilor şi bunăstării copilului. Granturile se acordă pentru un numãr de 8 inițiative în cadrul județului Dolj, care au un potențial semnificativ de a demonstra suport comunitar față de copiii provenind din familiile dezavantajate. Sunt invitați sã participe cu cereri de finanțare pentru inițiativele exemplificate mai jos, actorii locali din următoarele localități doljene: Amărăștii de Jos, Amărăștii de Sus, Daneți, Dobrotești, Sadova, Bârca, Afumați, Urzicuța, Giurgița, Negoi, Bistreț, Cârna, Goicea, Filiași, Coțofenii din Față și Coțofenii din Dos.

Suma totalã alocată de Terre des hommes pentru proiectele de sprijin comunitar este de 56.500 RON şi va acoperi finanţarea pentru următoarele tipuri de iniţiative: amenajarea, utilarea și securizarea unor spații destinate procesului instructiv-educativ și/sau spații de joacă sau recreere pentru copii (sală de sport, locuri de joacă, centre de zi, etc); amenajarea, dotarea și funcționarea unui spațiu de tip cantină locală în care copiii pot servi o masă caldă în timpul sau dupã finalizarea programului școlar; activități pentru dezvoltarea atitudinii civice active și implicarea/participarea copilului; asigurarea accesului la servicii medicale adresate copiilor şi femeilor însărcinate/care alăptează provenind din comunităţi dezavantajate socio-economic.
Ghidul Solicitantului şi Cererea de Finanţare pot fi descărcate de pe site-ul: www.crono.org.ro Granturi pentru Dezvoltare Comunitară – Ghidul Aplicantului – Tdh 2013 Cerere finantare proiecte sprijin comunitar 2013
Cererile de Finanţare se pot trimite la adresa de e-mail: granturi.comunitati@tdh.ro, în perioada 25 – 30 noiembrie 2013, nu mai târziu de ora 23.00 a zilei de 30.11.2013

 

Leave a Comment