Fundația Terre des hommes – Elveția anunță lansarea unui nou program

11.03.2016 Fundația Terre des hommes – Elveția anunță lansarea unui nou program

Programul Educație pentru Sănătate – “Un stil de viață sănătos” în valoare de 9.600 RON, destinat implementării unor activități de promovare a sănătății pentru copiii din comunitățile dvs.

Programul este destinat comunităților din județele Dolj, Olt și Gorj incluse în cadrul proiectului zefiR și își propune să sprijine initiațivele locale, susținute prin parteneriate inter-instituționale, care au drept obiectiv punerea în aplicare de activități pentru comunitate.

În Ghidul Aplicantului, Cererea de Finanțare, Buget și Anexa nr.1, atașate regăsiți informații suplimentare.

Vă dorim mult succes în completarea cererii de finanțare și a bugetului aferent și așteptăm cu mult interes să le transmiteți, împreună cu avizul favorabil al membrilor CCC/GIL (Consiliul Comunitar Consultativ, Grupul de Inițiativă Locală), la adresa de mail: granturi.comunitati@tdh.ro (sau prin poștă la adresa: str. Iancu Jianu, nr.26, Craiova) astfel încât să ajungă la destinație pînă cel mai târziu la data de 21 martie 2016.

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare sau doriți să clarificați unele aspecte, nu ezitați să ne contactați la adresa granturi.comunitati@tdh.ro sau în atenția lui Marius Cernusca – ofiter programe comunitare de sănătate la tel. 0737 82 36 78.