Lansare Program de Dezvoltare Comunitara -Tdh zefiR-2016

19.09.2016 Lansare Program de Dezvoltare Comunitara -Tdh zefiR-2016

În regiunea Olteniei, Fundația Terre des hommes Elveția susține inițiativele locale de concepere și implementare a programelor comunitare care să prevină separarea copilului de famila sa, abuzul, exploatarea, neglijarea sau traficarea copiilor și să contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea calității vieții copiilor care provin din familii și medii defavorizate socio-economic. Terre des hommes a acordat în acest sens, finanțare pentru 97 de proiecte. Fondurile accesate de instituţii publice şi/sau ONG-uri locale, au inclus o gamă variată de programe şi activităţi, liniile de finanţare acoperind patru tipuri principale de servicii.

Află mai multe detalii aici:

Ghidul aplicantului – Program de Dezvoltare comunitară – Tdh zefiR 2016

Anexa 1 – Cererea de finantare-Program de Dezvoltare comunitara-Tdh 2016

Anexa 4 – Buget – Dezvoltare Comunitară – Tdh zefiR 2016