Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună achiziționează servicii de realizare de studii

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună achiziționează SERVICII DE REALIZARE DE STUDII COD CPV 79311200-9 -Elaborarea și efectuarea unui studiu de referinţă privind atitudinile, practicile și cunoștinţele dobândite în urma proiectului zefiR (Studiu KAP final).

Termenul limită se prelungește până la data de joi, 18 octombrie, ora 17:00.

Termenii de referință descriu sarcinile și responsabilitățile furnizorului de servicii realizare studiu (79311200-9 – Servicii de realizare de studii). Rolul furnizorului de servicii realizare studiu este acela de a elaborara și a implementa activitățile de evaluare a proiectului “zefiR – Împreună pentru puterea de acțiune: Fondul de Incluziune pentru Romi și alte Grupuri Dezavantajate”.

Activitățile de cercetare vor avea o durată de 5 luni, în perioada 1 octombrie 2018 – 28 februarie 2019, finalizându-se într-un raport de cercetare amplu (conform structurii din Anexa1).

Până la data de 12 octombrie 2018, ora 17:00, se vor transmite pe e-mail, la adresa alexandra.hosszu@agentiaimpreuna.ro, următoarele:

  • Ofertă financiară detaliată, semnată și ștampilată;
  • Ofertă tehnică (detalii privind echipa, inclusiv CV-uri, experiența furnizorului, rapoarte anterioare ale furnizorului care să justifice experiența acestuia);
  • Documente prin care să ateste domeniul de activitate și anul înființării.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați în scris pe adresa de e-mail alexandra.hosszu@agentiaimpreuna.ro.