Lansarea programului ”Joia Veselă”

28.09.2016 Lansarea programului ”Joia Veselă”

Fundația Terre des hommes – Elveția anunță lansarea programului ”Joia Veselă” în valoare de 23.520 RON, destinat implementării de activități psihosociale, de recreere și creative pentru copiii din comunitățile zefiR.

Programul este destinat comunităților din județele Dolj, Olt și Gorj incluse în cadrul proiectului zefiR și își propune să sprijine initiațivele locale, susținute prin parteneriate inter-instituționale, care au drept obiectiv punerea în aplicare de activități pentru comunitate.

Vă dorim mult succes în completarea cererii de finanțare și a bugetului aferent și așteptăm cu mult interes să le transmiteți, împreună cu avizul favorabil al membrilor GIL (Grupul de Inițiativă Locală), la adresa de mail: granturi.comunitati@tdh.ro (sau prin poștă la adresa: str. Iancu Jianu, nr.26, Craiova) astfel încât să ajungă la destinație pînă cel mai târziu la data de 09 octombrie 2016.

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare sau doriti să clarificați unele aspecte, nu ezitați să ne contactați la adresa granturi.comunitati@tdh.ro.

Ghidul aplicantului – Programul ”JOIA VESELĂ” _septembrie 2016

Anexa 1 – Cererea de finantare-Program “JOIA VESELĂ” _ 2016

Anexa 4 – Buget – ”Joia Vesela”_ 2016